Jindřich Štreit - S láskou

Kurz - doprovázení umírajících

Přednáší Mgr. Monika Marková, ředitelka Hospice sv. Štěpána Litoměřice.
Cílem semináře je porozumění a kompetentní zvládání situace umírajícího klienta.

Kurz - doprovázení umírajících

celodenní kurz
Doprovázení umírajících

místo konání -  Hospic sv. Štěpána Litoměřice

Rozsah: 7 hodin

Seminář je určen především pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům sociálních služeb a fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči.

DALŠÍ TERMÍN TOHOTO KURZU PLÁNUJEME PRAVDĚPODOBNĚ NA PODZIM 2020.


témata přednášek:

„Umírání jako přirozená součást života“

„Projevy a komplikace v procesu umírání“

„Vědomí blízkosti smrti“

„Komunikace s umírajícím“

„Truchlení – význam, průběh, patologie“

prohlídka Hospice sv. Štěpána Litoměřice

diskuze na prezentovaná téma, kazuistiky, konzultace


Účastnický poplatek činí 1250 Kč

Seminář je akreditován u MPSV pod č. A2018/0581-SP/PC v rozsahu 7 hodin


Kontakt: Bc. Markéta Fronková               

nahoru